O projektu

Náš systémový projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí má za úkol vytvořit sadu nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů. Připravujeme především veřejně dostupný online nástroj EVALDO pro autoevaluaci digitálních kompetencí na PortálDigi, který kromě jiného nabídne i jejich porovnání s ostatními uživateli a doporučí další individuální postup pro jejich rozvoj. To znamená, že například doporučí některý z dostupných online kurzů, zhlédnutí výukového videa nebo přečtení některého návodu.

V projektu vycházíme z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DIGCOMP 2.1, který definuje i naše oblasti zájmu: práci s informací, komunikaci, tvorbu vlastního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.

Úzce spolupracujeme s projektem Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020).

Spolupráce

Pro celý náš tým je důležitá zpětná vazba, sdílení a spolupráce. Hledáme proto nadšence i odvážlivce, které problematika rozvoje digitálních kompetencí zajímá a kteří by si námi připravované nástroje vyzkoušeli sami na sobě nebo jako zaměstnavatelé či vedoucí pracovníci. Rádi navážeme formální i neformální spolupráci při vyhledávání a hodnocení vhodných online nástrojů nebo pomůcek pro rozvoj digitálních kompetencí a sebevzdělávání v této oblasti. Velký potenciál vidíme také ve spolupráci s tvůrci e-learningových kurzů, výukových videí, návodů a recenzí.

Pokud máte zájem o formální či neformální spolupráci, vyplňte náš kontaktní formulář.

Tým

Jan Wagner
Gestor projektu

Petr Tsironis
Odborný gestor

Jiří Molnár
Expert implementace

Hynek Načeradský
Expert IT

Nina Hrtoňová
Digitální kurátor

Martina Arnoldová
Specialista pro komunikaci s CS

Ladislava Whitcroft
Metodik

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Projekt DigiKatalog

  Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

  info@digistrategie.cz

Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí

Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851

Kontaktní formulář

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání