O projektu

Náš systémový projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí má za úkol vytvořit sadu nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů. Připravujeme především veřejně dostupný online nástroj pro autoevaluaci digitálních kompetencí na PortálDigi, který kromě jiného nabídne i jejich porovnání s ostatními uživateli a doporučí další individuální postup pro jejich rozvoj. To znamená, že například doporučí některý z dostupných online kurzů, zhlédnutí výukového videa nebo přečtení některého návodu.

V projektu vycházíme z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DIGCOMP 2.0, který definuje i naše oblasti zájmu: práci s informací, komunikaci, tvorbu vlastního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.

V rámci Fondu dalšího vzdělávání úzce spolupracujeme s projektem Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020).

Spolupráce

Pro celý náš tým je důležitá zpětná vazba, sdílení a spolupráce. Hledáme proto nadšence i odvážlivce, které problematika rozvoje digitálních kompetencí zajímá a kteří by si námi připravované nástroje vyzkoušeli sami na sobě nebo jako zaměstnavatelé či vedoucí pracovníci. Rádi navážeme formální i neformální spolupráci při vyhledávání a hodnocení vhodných online nástrojů nebo pomůcek pro rozvoj digitálních kompetencí a sebevzdělávání v této oblasti. Velký potenciál vidíme také ve spolupráci s tvůrci e-learningových kurzů, výukových videí, návodů a recenzí.

Pokud máte zájem o formální či neformální spolupráci, vyplňte náš kontaktní formulář.

Tým

Jan Wagner
Gestor projektu

Hynek Načeradský
Expert IT

Vít Rotbauer
Expert implementace

Lukáš Voříšek
Expert implementace

Jiří Molnár
Expert implementace

Roman Řehák
Metodik

Nina Hrtoňová
Digitální kurátor

Václav Forst
Evaluátor

Tomáš Langer
Metodik

Kontakt

Fond dalšího vzdělávání

Projekt DigiKatalog

  Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

  277 277 070

  info@digistrategie.cz

Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí

Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851

Kontaktní formulář

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Bohemia365.cz poskytuje odborné poradenství a konzultace k Office 365. Digitální kancelář pro každého Průvodce buddhismem pro nebuddhisty